Presentatie visie Leren & Ontwikkelen Rijksoverheid op 27 augustus 2015

BZK-presentatie Ambtelijk Vakmanschap op 20 mei 2015