Fearless Cities
Grote steden moeten een voortrekkersrol spelen in het aanpakken van de problemen die nationale regeringen laten liggen. Dat is de gedachte achter Fearless Cities: een internationaal verband van (progressieve) steden. Het Links Pact (GroenLinks, PvdA en SP) wil dat Amsterdam zich aansluit bij deze wereldwijde beweging. Dat maakten de partijen gisteren bekend tijdens de publicatie van hun manifest ‘Amsterdam Fearless City’ in De Balie.

In het manifest staat hoe progressieve steden investeren in duurzaamheid, geprivatiseerde diensten weer in overheidshanden nemen en vluchtelingen barmhartig opvangen. GroenLinks-lijsttrekker Rutger Groot Wassink: “Je ziet dat nationale en internationale overheden vaak nog treuzelen met het aanpakken van de grote uitdagingen waar we voor staan. Steden daarentegen nemen met gedurfde maatregelen wel het voortouw. Fearless Cities geeft hen de mogelijkheden ervaringen uit te wisselen en elkaar te versterken.”
Bron: website GroenLinks

http://fearlesscities.com/
https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/amsterdam-fearless-city


logo
Klik op het logo voor de link naar ‘Steden in transitie’ in Nederland.


Amsterdam & innovatie

Ontwikkelingen in de markt gaan steeds sneller: innovatiecycli worden door de komst van technologie steeds korter. Inzet op innovatie helpt om de werkwijze van de overheid door te ontwikkelen naar de vraagstukken van deze tijd.

Het CTO- Office Amsterdam   (Chief Technology Officer) wil samen met (alle) andere onderdelen van de gemeente werken aan innovatie op vele werkvelden. Dit gaat niet alleen om inhoud maar ook over hoe je een project aanpakt. Met deze werkwijzen, tools en apps is ervaring mee opgedaan.

Tips & Tools

  • LEAN werkwijze
  • Scrum
  • Labs
  • Challenge opzet
  • Design Thinking tools van THNK
  • Focusteam
  • Amsterdamse School

Kansen in Amsterdam voor Startups