Gamechanger

De verkiezingen zitten er weer op. De Correspondent blikt terug: op het spel, de winnaars en de verliezers. Jammer dat het weer voorbij is. Waar moeten vanavond nu onze chips en cola bij open trekken?

Dit is GovLab NL

GovLab offers a look in the near future. GovLab regularly publishes peculiar and innovative ideas for the realization of public goals. There is specific attention to various technological and social innovations. The main focus is on what this means for society and organizations


Nederland op de 4de plaats van innovatieve landen 2016


Ruimte voor Initiatief op 29 september 2016

Workshop: Stem van de Stad over een meervoudig communicatienetwerk binnen de gemeente Amsterdam


 

Academie op Kreta: cursus Leiderschap & Filosofie

Cursus Leiderschap en Filosofie from Evdaimonia on Vimeo.

Emeritus hoogleraar management en organisatie André Wierdsma en filosoof Joep Dohmen bundelen hun krachten in de cursus Leiderschap & Filosofie.


Gebiedsgericht werken, gewoon doen!

Dilemma’s en kansen in gebiedsgericht werken- afl. 1 from Gemeente Amsterdam on Vimeo.

link met overzicht PMB-programma gebiedsgerichtwerken


Naar een uitdagende overheid

Online collegereeks georganiseerd door de Verenging van Overheidsmanagers (VOM) in samenwerking met de Thorbecke Academie. Start op maandag 18 januari.

We staan in Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Onze collectieve welvaart in financiële zin neemt toe, maar tegelijkertijd is sprake van een flink maatschappelijk waardeverlies. Vergrijzing en andere demografische ontwikkelingen dwingen ons de onbetaalbaar wordende verzorgingsstaat rigoureus af te bouwen. Het vertrouwen in de traditionele politieke instituties is lager dan ooit. Als antwoord op deze verschuivingen ontstaan in Nederland diverse maatschappelijke initiatieven zoals buurtdemocratie, buurtmoestuinen of energiecoöperaties, zorgcoöperaties, en andere sociaal innovatieve wijkontwikkelingen. Allemaal initiatieven, waarvoor burgers zich vrijwillig inzetten ten behoeve van een betere samenleving. Deze initiatieven lijken daadwerkelijk waarde te creëren om de maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering of sociale ongelijkheid succesvol het hoofd te bieden. En toch is er een probleem.

Op dit moment barst Nederland van de maatschappelijke initiatieven, alleen is de realiteit dat slechts 1 op de 9 van de circa 10.000 initiatieven succesvol is. Veel initiatieven slagen er niet in om tot volle wasdom te komen, duurzaam te groeien of überhaupt op te starten. Het gevolg is een aanzienlijk verlies aan maatschappelijke waarde. Veel kennis, energie, betrokkenheid en goodwill gaat nu verloren. Terwijl juist deze maatschappelijke initiatieven in sociaal, democratisch en ecologisch opzicht belangrijk zijn in de omslag naar een duurzame samenleving.

Tijd dus om beter te onderzoeken onder welke voorwaarden maatschappelijke initiatieven structureel succes kunnen boeken. Dat begint met te achterhalen waarom initiatieven wel of niet slagen. Wat zijn nu typische barrières voor initiatieven, en hoe gaan ze daar succesvol mee om? Welke mechanismen staan succes in de weg, en welke faciliteren succes?

In deze online collegereeks nemen we deze brede context als achtergrond, kijken we specifiek naar de initiatieven, en naar de interactie en samenwerking – of het gebrek daaraan – tussen enerzijds maatschappelijke initiatieven en anderzijds de gemeenten. Wat zouden initiatieven zelf kunnen verbeteren? Waar gaat er mis bij gemeenten? En vooral: waar zit de ‘mismatch’, en hoe kunnen we die opheffen? Het antwoord daarop krijg je in deze online collegereeks Werken met maatschappelijk initiatief die op maandag 18 januari 2016 vanaf 12.00 uur te volgen is.


Ambtelijk Vakmanschap | mei 2015


Burgerbegroting Antwerpen


Ambtelijk vakmanschap 3.0


Gebiedsgericht werken,  25 april 2013

Leren van de praktijk – werkzame ingredienten, uitgewerkt in een presentatie van Ellen ten Voorde, Maaike Miedema, Kilian Bennebroek, Marije Bierlaagh en Jolanda Koffijberg.


  Regel die Burgerinitiatieven


 Opvallend Dichtbij

Een film over het ontstaan, de werkwijze en het effect van het Buurt Praktijk Team in Amsterdam-West. In de film gaan de betrokkenen in op de werkprincipes die het BPT tot een succes maken.


Old School/ New School

Over de voordelen van de aanpak Buurt Praktijkteam


Buurtpraktijkteam op plein in Amsterdam


Maak het mee! Conferentie op 13 juli 2012

De veranderende samenleving vraagt een nieuwe rol van de overheid. Steeds vaker nemen overheden, bedrijven en burgers samen verantwoordelijkheid voor een vraagstuk. Krachten worden gebundeld en er wordt meer samengewerkt in netwerken.
Ook Amsterdam is bezig met een veranderbeweging waarbij we steeds meer mét burgers doen dan vóór burgers: we maken werk van burgerkracht.

Zo’n nieuwe rol gaat gepaard met ander gedrag en nieuwe dilemma’s.
Tijdens deze conferentie ging men verder dan de conclusies die normaal gesproken aan het einde worden getrokken, om gezamenlijk echte oplossingen te bespreken.


Rethinking Maakbaarheid

Martien Kuitenbrouwer (Amsterdam-West) en David Laws (UvA) over ‘hot change’ in het publiek domein. College van West lezing 2012 (zomer editie)


Lof voor loerende ogen

Bij 10.000 Eyes werken buurtbewoners, winkeliers en politie samen om de veiligheid in hun buurt te vergroten. Ze doen dat vaak op een ongebruikelijke wijze, maar altijd op een manier die past bij de buurt. Met muziek, tijdelijke graffiti en flashmobs. Maar vooral door het sámen te doen. Jong en oud. Bewoner en ondernemer. Politie en gemeenteambtenaar. Lezing door projectleider Jan van de Werken in het speeltuingebouw op het Columbusplein in Amsterdam. Eerste College van de Stad lezing 2012 (lente editie)