Initiatiefrijk Zwolle, januari 2016
Empowering people: leertraject voor initiatiefnemers en ambtenaren!


 

Agenda Stad, juni 2015

Publiek Denken - Special Agenda Stad


BZK-presentatie Ambtelijk Vakmanschap op 20 mei 2015


Hoogleraar bestuurskunde Paul ’t Hart over ambtelijk vakmanschap 3.0


De VNG-publicatie ‘In actie met burgers’ uit 2014 vind je hier


Jan Rotmans, trends 2014


Sociaal Rendement pleinen aanpak: iedere euro geïnvesteerd in het Amsterdamse buurtpraktijkteam Columbusplein, blijkt 2 euro op te leveren.


In Amsterdam-Oost beheren bewoners zelf het gemeentebudget. Artikel van Karel Smouter in De Correspondent (14 maart 2014). Naast de interessante inhoud, ontmoet hier journalistiek 2.0 het publiekdomein 2.0. Interessant op twee manieren. klik hier.


U heeft gelijk, stemmen voor de gemeenteraad heeft weinig zin. Artikel van Karel Smouter in De Correspondent (4 maart 2014). Klik hier.


Het Failliet van de Nederlandse werklozenindustrie. Rutger Bregman hierover in De Correspondent (februari 2014) Klik hier.


Gemeenteraad van de Toekomst, website voor de invulling van de nieuwe rol van de gemeenteraad: www.gemeenteraadvandetoekomst.nl


The power of networks


De overheid: een server (Groene Amsterdammer, januari 2014)


De kop van Rotterdam (De Volkskrant, augustus 2013)


Leiderschap in de netwerksameleving (M&C, augustus 2013)


Neem het heft in eigen hand (Elsevier, augustus 2013)


De burger moet het zelf doen (Groene Amsterdammer, augustus 2013)


Informatie over maatschappelijk vastgoed & exploitatie van voorzieningen: www.bouwstenenvoorsociaal.nl


Maatschappelijk aanbesteden, publicatie Ministerie van BiZa (2013)


Tegenlicht met transitiehoogleraar Jan Rotmans over het nieuwe Nederland. (15 april 2013)
Onze samenleving bevindt zich op een kantelpunt; een spannende tijd die de maat­schappij instabiel en kwetsbaar maakt voor versto­rin­gen, maar ook de deur opent voor radicale verande­ringen. We bevinden ons midden in het omslagpunt van een hiërarchische top-down samenleving naar een duurzame, bottom-up netwerkmaatschappij. Die transitie gaat gepaard met de pijn van een crisis. Maar dwarse denkers en doeners zien in deze crisis juist nieuwe kansen, gecreëerd door een energieke beweging van onderop. Om écht fundamentele veranderingen van de grond te krijgen moet het misschien nog wel wat meer pijn gaan doen.


  • De stad als brein. Intreerede Zef Hemel (2012), bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken: http://www.zefhemel.nl/?page_id=4127 en blog op: http://www.zefhemel.nl/?p=4059

  • ‘Overheidstaken zijn principieel anders dan de taken van de samenleving’, zo schrijft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in het recent verschenen rapport ‘Mind the trap, reflectie op het advies ‘Loslaten in vertrouwen’. Een relatief nieuwe of hernieuwde rol voor de overheid zal zijn om voorwaarden te scheppen (in fianciele, organisatorische en juridische zin) om zo te komen tot (institutionele) veerkracht en zo de toegenomen varieteit in het publiek domein in goede banen te leiden, aldus de schrijvers van het rapport.

‘Buurtregie met mate’ brengt Amsterdammers en politie nader tot elkaar. Buurtgerichte politiezorg – ook wel buurtregie genoemd – wordt in de huidige maatschappij steeds belangrijker. “De huidige tijdsgeest van meer daadkracht, meer optreden en meer en harder straffen, zet het oorspronkelijk streven naar meer nabijheid tot burgers onder druk,” zegt Barbara van Caem. Zij onderzocht in een aantal multi-etnische buurten met een zwaardere problematiek of buurtregie de politie dichter bij de burger brengt en hoe politie en burgers de onderlinge relatie ervaren. Van Caem: “De buurtregisseur dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Er wordt zó vaak een beroep op hem gedaan als schakel tussen politie, partners, en overheden, dat het contact en samenwerken met bewoners uit de buurt op de achtergrond is geraakt.”


Leren van de stad. Samen werken aan de buurt. Het vakmanschap van professionals. Met competentieprofiel op basis van onderzoek Evelien Tonkens naar bewonersinitiatieven en onderzoek van Pieter van Vliet naar de veranderende rol van de participatie professional. Uitgegeven door Kennisnetwerk Amsterdam. http://www.kennisnetwerk-amsterdam.nl/


Het lezen van de stad. De organisatie van improvisatie. Het ProjectManagement Bureau (BMP) Amsterdam, 2012. Met o.a.Paul Blondeel over werken met wat niet verandert. Over het zien en aanwenden van wijkspecifieke patronen, routines en praktijken in gebiedsgericht werken (over de wijk Spangen) http://www.amsterdam.nl/pmb/publicaties-0/boeken/


Forum bestuurskunde burgerparticipatie http://www.bestuurskunde.nl/588/van-onderen-over-burgerparticipatie/


Voorrang voor maatschappelijke initiatieven. ‘Hoe kan de overheid sturend zijn in netwerkomgevingen, nu de verhoudingen gelijkwaardiger zijn geworden; van een bovengeschikte sturingsrelatie gegaan zijn naar een overheid als slechts één van de partijen?’ Martijn van der Steen, co-decaan bij de Nederlandse school voor Openbaar Bestuur (NSOB) aan het woord in artikel over Ambtenaar 2.0. http://www.nsob.nl/wp-content/uploads/Martijn-van-der-Steen-inGov-2-2012.pdf


Boek:Nederland en het Algemeen Belang (Polderen 3.0) Yvonne Zonderop: www.yvonnezonderop.nl


Week 26/2012: Groene Amsterdammer:‘Do it ourselves’ (special), www.groene.nl


Week 26/2012: Binnenlands Bestuur:‘Red uzelf broeder’ (artikel), www.binnenlandsbestuur.nl